Kunnen vissen verdrinken?

Het lijkt misschien een grap maar het is een serieuze vraag. Als wij mensen te lang onder water zijn kunnen onze longen vollopen met water. We kunnen dan geen zuurstof meer opnemen en we verdrinken. Op deze manier kunnen vissen niet verdrinken want zij hebben geen longen. Vissen hebben kieuwen en de werking daarvan is […]